29 Maja
2017
powrót

Warta

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. działa na polskim rynku od 1920 roku.

Warta
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej dla ubezpieczyciela udzielił Minister Finansów w dniu 01.09.1920 r.
  • Organem nadzorującym działalność ubezpieczyciela jest Komisja Nadzoru Finansowego.
  • Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016432.
  • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 521-04-20-047.
  • Kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony: 187 938 580 zł.
  • Główni akcjonariusze: Talanx International AG; Meiji Yasuda Life Insurance Company.

Siedziba ubezpieczyciela:
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa