29 Maja
2017
powrót

Uniqa

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dawniej Polonia, a także Filar) sprzedaje polisy w Polsce od 1990 roku.

Uniqa
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej dla ubezpieczyciela udzielił Minister Finansów w dniu 23.03.1994 r.
  • Organem nadzorującym działalność ubezpieczyciela jest Komisja Nadzoru Finansowego.
  • Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod numerem KRS 0000001201.
  • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 727-012-63-58.
  • Kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony: 220 308 282 zł.
  • Główni akcjonariusze: UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Siedziba ubezpieczyciela:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź