29 Maja
2017
powrót

Inter Polska

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. sprzedaje polisy w Polsce od 1992 roku.

Inter Polska
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej dla ubezpieczyciela udzielił Minister Finansów w dniu 17.12.1991 r.
  • Organem nadzorującym działalność ubezpieczyciela jest Komisja Nadzoru Finansowego.
  • Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000016204.
  • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 547-02-06-285.
  • Kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony: 35 000 000 zł.
  • Główni akcjonariusze: Inter Krankenversicherung AG.

Siedziba ubezpieczyciela:
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa