29 Maja
2017

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce powstał w 2004 roku z siedzibą w Gdańsku. Od tego czasu oddział jest integralną częścią międzynarodowej grupy ponad 21 biur w całej Europie i poza nią. ERV to ubezpieczyciel specjalizujący się w ubezpieczeniach podróży.

ERV
  • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
  • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000214412.
  • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 204-000-0303.
  • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 52 000 000 EUR.

Siedziba ubezpieczyciela:
Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce
ul. Chmielna 101/102
80-748 Gdańsk
www.erv.pl