29 Maja
2017
powrót

Ergo Hestia

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. You Can Drive jest marką handlową należącą do STU Ergo Hestia S.A. You Can Drive to marka Grupy Ergo Hestia, związana z internetową sprzedażą prostych ubezpieczeń komunikacyjnych, podróżnych oraz mieszkaniowych.

Ergo Hestia

Oferta jest skierowana przede wszystkim do osób młodych, często

cenowo dyskryminowanych przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe. W You

Can Drive nie mają zastosowania żadne zwyżki związane z młodym wiekiem

Ubezpieczonego
Polisy You Can Drive są dostępne przez internet – wygodnie, szybko i bez wychodzenia z domu.
 
W 1991 roku Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. sprzedało pierwszą polisę w Polsce.

  • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce dla ubezpieczyciela udzielił Minister Finansów w dniu 29.12.1990 r.
  • Organem nadzorujący działalność ubezpieczyciela jest Komisja Nadzoru Finansowego.
  • Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812.
  • Numer identyfikacji podatkowej: 5850001690.
  • Kapitał zakładowy zarejestrowany i w pełni opłacony: 185 980 900 zł.
  • Akcjonariuszem polskiego ubezpieczyciela jest ERGO INTERNATIONAL AG.

Siedziba ubezpieczyciela:
STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot