29 Maja
2017
powrót

Compensa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group istnieje na polskim rynku ubezpieczeń 1990 roku.

Compensa
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej dla ubezpieczyciela udzielił Minister Finansów w dniu 24.12.1999 r..
  • Organem nadzorującym działalność ubezpieczyciela jest Komisja Nadzoru Finansowego.
  • Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6691.
  • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 526-02-14-686.
  • Kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony: 266 639 180 zł.
  • Główni akcjonariusze: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe.

Siedziba ubezpieczyciela:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa