29 Maja
2017

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna w Polsce funkcjonuje już od ośmiu lat. W 2006 r. spółka AXA DIRECT rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych, a obecnie AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna oferuje różnorodne ubezpieczenia, w tym podróżne

AXA
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 02-07-1994 r.
  • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego.
  • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000038616.
  • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 521-10-36-865.
  • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 83 341 500 zł.
  • Akcjonariuszem ubezpieczyciela jest Société Beaujon (Francja) – 100% akcji.

Siedziba ubezpieczyciela:
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
www.axa.pl